POLITYKA PRYWATNOŚCI Spice for Space

Spice 4 Space Górka i Pasaj sp. jawna

Ślusarska 9 Kraków 30-710

NIP:6793171170, REGON: 380662554

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzeniem działalności handlowej przez Spice 4 Space Górka i Pasaj sp. jawna

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony spice4space.pl jest Spice 4 Space Górka i Pasaj sp. jawna,
miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń ul. Ślusarska 9 Kraków, 30-710, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@spice4space.pl, zwana dalej “Spice for Space” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 

Z kim możesz się kontaktować w kwestiach przetwarzania Twoich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spice for Space możesz skontaktować się ze stroną spice4space.pl w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem: +48 12 267 10 50
 • mailowo pod adresem e-mail: kontakt@spice4space.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane w ściśle określonym zakresie niezbędnych do:

 • Wysłania zapytania ofertowego w serwisie spice4space.pl lub poprzez e-mail i odpowiedzi na zapytanie poprzez e-mail lub telefon.
 • Wysyłki newslettera, jeśli wyraziłeś na to zgodę,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez spice4space.pl działalności gospodarczej w razie powstania konieczności wystąpienia na drogę sądową,
 • jako przedsiębiorca Spice for Space prowadzi także księgi rachunkowe oraz podlega obowiązkom podatkowym – wystawia np. Faktury za wykonane usługi, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Podstawy prawne przetwarzania

 • Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Z uwagi na umożliwienie należytego wykonania usługi zamówionych towarów i usług Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • uprawnionym pracownikom firmy Spice for Space
 • podmiotom współpracującym w zakresie transportu, montażu, obsługi tylko na czas świadczenia usługi

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej czy też bieżącej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • Dostawcom usług teleinformatycznym,
 • Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym)
 • innym Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu firmy Spice for Space na podstawie umowy o przetwarzanie.

 

Czy Twoje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 

 

Przez jaki czas przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

 

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania właściwych danych niemożliwym będzie złożenie oraz obsługa zamówienia złożonego w firmie Spice for Space Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. 

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz zapewnione prawo dostępu do swoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: kontakt@spice4space.pl  lub listownie na adres Spice for Space Górka i Pasaj sp. Jawna ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli odpowiednio Cię zidentyfikować. 

 

 

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Moja lista

0

Brak produktów w koszyku.

Naciśnij Enter, aby wyszukać lub klawisz Esc, aby zamknąć